Součin - kvadratická rovnice

Součin dvou čísel je 900. Zvětšíme-li menší číslo o 2, zvětší se součin o 150. Určete obě čísla.

Správná odpověď:

x =  75
y =  12

Postup správného řešení:

xy=900 x(y+2)=900+150 xy+2x=900+150 2x=150 x=75
y=900/x=12Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: