Hrany kostky

Součet délek všech hran kostky je 72 cm. Kolik cm2 barevného papíru použijeme na oblepení?

Správná odpověď:

S =  216 cm2

Postup správného řešení:

o=72 cm o=12 a a=o/12=72/12=6 cm  S=6 a2=6 62=216 cm2Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady:

 • Hrany krychle
  cube_shield Součet délek hran krychle je 42 cm. Vypočítej povrch krychle.
 • Hrany krychle 2
  cube_shield Vypočítej objem krychle, jejíž součet délek všech stran je 276 cm.
 • Krychle
  krychle Vypočítejte objem krychle, jejiž součet délek všech hran je 276 cm.
 • Krychle 1-2-3
  cube_shield Vypočítejte objem a povrch krychle ABCDEFGH, jestliže: a) /AB/ = 4 cm b) obvod stěny ABCD je 22 cm c) součet délek všech hran krychle je 30 cm.
 • Součet 17
  cube_diagonals Součet delek všech hran krychle je 30cm. Urči povrch krychle.
 • Hranol
  cuboid Tři slepené krychle tvoří hranol, součet délek všech jeho hran je 115 cm. Jaká je délka hrany jedné původní krychle?
 • Krychle 5
  cube Povrch krychle je 15,36 dm2. Jak se změní povrch krychle, jestliže se délka její hrany zmenší o 2 cm?
 • Povrch krychle
  cubes Vypočítejte povrch krychle v m2 když víte, že obsah jejích dvou stěn je 72 dm2.
 • Kostka
  cube2 Součet délek hran kostky je 69 cm. Jaký je její povrch a objem?
 • Povrch a objem kvádru 2
  kvader11 Určite povrch kvádru pokud jeho objem je 52,8 cm3 a délku jeho dvou hran jsou 2 cm a 6cm.
 • Hrany kvádru
  kvader11 Součet délek tří hran kvádru, které vycházejí z jednoho vrcholu, je 210 cm. Poměr délek hran je 7:5:3. Vypočítej délky hran.
 • Kolik 79
  gift Kolik balicího papíru je třeba na zabalení dárku ve tvaru krychle, jehož jedna hrana měří 15 cm?
 • Vypočítej 2
  cubes3.png Vypočítej povrch a objem velké žulové dlažební kostky s hranou délky 10 cm a malé kostky s délkou hrany 5 cm. Porovnej výsledky.
 • Ak je
  cube_shield Když je povrch krychle S=150cm², jaká je délka její hrany a=?
 • Krychle 36
  cubes krychle má povrch 110,6 cm2. vypočítej délku její hrany.
 • Kvádr lehký
  Cuboid Povrch kvádru je 94 cm2, délky jeho dvou hran jsou a=3 cm , b=5 cm. Vypočítej délku jeho třetí hrany. Napovíme:Ze vzorce pro povrch kvádru nejprve vypočítej c.
 • Plastelína
  cubes3 Jožko si modeloval krychle z plastelíny. Na modelování kostky s hranou dlouhou 3 cm spotřeboval 27g plaselíny. Kolik gramů plastelíny bude potřebovat na vymodelování kostky s hranou 6cm?