Krychle

Vypočítejte objem krychle, jejiž součet délek všech hran je 276 cm.

Správná odpověď:

V =  12167 cm3

Postup správného řešení:

o=276 cm o=12 a a=o/12=276/12=23 cm  V=a3=233=12167 cm3Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
Tipy na související online kalkulačky
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady:

 • Hrany krychle 2
  cube_shield Vypočítej objem krychle, jejíž součet délek všech stran je 276 cm.
 • Hrany kostky
  cube_shield Součet délek všech hran kostky je 72 cm. Kolik cm2 barevného papíru použijeme na oblepení?
 • Hrany kvádru
  kvader11 Součet délek tří hran kvádru, které vycházejí z jednoho vrcholu, je 210 cm. Poměr délek hran je 7:5:3. Vypočítej délky hran.
 • Krychle 1-2-3
  cube_shield Vypočítejte objem a povrch krychle ABCDEFGH, jestliže: a) /AB/ = 4 cm b) obvod stěny ABCD je 22 cm c) součet délek všech hran krychle je 30 cm.
 • Dvě bedničky
  cubes3 Dvě bedničky tvaru krychle hranami a = 70 cm; b = 90 cm třeba nahradit jednou bedničky tvaru kostky. Jaká bude její hrana?
 • Součet 17
  cube_diagonals Součet delek všech hran krychle je 30cm. Urči povrch krychle.
 • Hrany krychle
  cube_shield Součet délek hran krychle je 42 cm. Vypočítej povrch krychle.
 • Pyramida
  The_Great_Pyramid Kolik 50cm x 32cm x 30cm cihel potřebujeme na postavení 272m x 272m x 278m pyramidy?
 • Krychle 46
  cube_shield Krychle má povrch 216 dm2. Vypočítejte: a) obsah jedné stěny, b) délku hrany, c) objem krychle.
 • Hranol
  cuboid Tři slepené krychle tvoří hranol, součet délek všech jeho hran je 115 cm. Jaká je délka hrany jedné původní krychle?
 • Kostka
  cube2 Součet délek hran kostky je 69 cm. Jaký je její povrch a objem?
 • Krychle
  cubes Objem krychle je 216 cm3. Vypočtěte povrch.
 • Povrch a objem krychle
  cube_shield Vypočítej povrch krychle, jejíž objem je 27 dm3.
 • Krychle
  cube_shield Objem krychle je 27 dm kubických. Vypočítejte povrch krychle.
 • Stejný objem
  cuboid Dvě krabičky tvaru kvádru s rozměry 5 cm, 8 cm, 10 cm a 5 cm, 12 cm, 1 dm máme nahradit jedinou krabičkou tvaru krychle se stejným objemem. Vypočítejte její povrch.
 • Kostka
  cube_shield Vypočítejte objem kostky, pokud její povrch je 150 cm2.
 • Kvádr 43
  cuboid Kvádr o hranách délek 10cm a 8cm má stejný objem jako krychle o hraně délky 1 dm. Vypočítejte třetí rozměr kvádru. Porovnejte poměrem povrchy obou tělěs.