Krychle 1-2-3

Vypočítejte objem a povrch krychle ABCDEFGH, jestliže:
a) /AB/ = 4 cm
b) obvod stěny ABCD je 22 cm
c) součet délek všech hran krychle je 30 cm.

Vaše odpověď:

cm3
cm2
cm3
cm2
cm3
cm2


Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
Tipy na související online kalkulačky
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky: