Kocka

Vypočítajte objem a povrch kocky ABCDEFGH, ak:
a) /AB/ = 4 cm
b) obvod steny ABCD je 22 cm
c) súčet dĺžok všetkých hrán kocky je 30 cm.

Správna odpoveď:

V1 =  64 cm3
S1 =  96 cm2
V2 =  166,375 cm3
S2 =  181,5 cm2
V3 =  15,625 cm3
S3 =  37,5 cm2

Postup správneho riešenia:

a1=4 V1=a13=43=64 cm3
S1=6 a12=6 42=96 cm2
a2=22/4=112=5.5 V2=a23=5.53=166.375 cm3
S2=6 a22=6 5.52=181.5 cm2
a3=30/12=52=2.5 V3=a33=2.53=15.625 cm3
S3=6 a32=6 2.52=37.5 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady:

 • Kocka
  cube_diagonals Súčet dĺžok všetkých hrán kocky je 30cm. Urči povrch kocky.
 • Hrany kocky 4
  cube_shield Súčet dľžok všetkých hrán kocky je 72 cm. Kolko cm2 farebného papiera použijeme na oblepenie?
 • Kocka 7
  krychle Vypočítajte objem kocky, ktorej súčet dĺžok všetkých hrán je 276 cm.
 • Hrany kocky
  cube_shield Súčet dĺžok hrán kocky je 42 cm. Vypočítaj povrch kocky.
 • Kocka
  cube2 Súčet dĺžok hrán kocky je 69 cm. Aký je jej povrch a objem?
 • Dĺžky 7
  cuboid_3colors Dĺžky hrán kvádra tvoria tri za sebou idúce členy GP. Súčet dĺžok všetkých hrán je 84 cm a objem kvádra 64 cm3. Určte povrch kvádra.
 • Hrany kocky
  cube_shield Vypočítaj objem kocky, ktorej súčet dĺžok všetkých strán je 276 cm.
 • Stena kocky
  cubes2 Urči objem a povrch kocky, ak obsah jednej jej steny je 40 cm2.
 • Súčet dĺžok
  kvader11 Súčet dĺžok troch hrán kvádra, ktoré vychádzajú z jedného vrcholu, je 210 cm. Pomer dĺžok hrán je 7: 5: 3. Vypočítaj dĺžky hrán.
 • Kocka
  kocky Vypočítajte uhlopriečku kocky, pričom obvod jednej jej steny je 48 cm. Určte aj jej povrch a jej objem.
 • Stena kocky
  krychle Určte objem a povrch kocky, ak obsah jednej jej steny je 40cm2.
 • Kocka
  cube_shield Kocka má povrch 216 dm2. Vypočítajte: a) obsah jednej steny, b) dĺžku hrany, c) objem kocky.
 • Hranol
  cuboid Tri zlepené kocky tvorí hranol, súčet dĺžok všetkých jeho hrán je 115 cm. Aká je dĺžka hrany jednej pôvodnej kocky?
 • Kocky
  cubes2 Povrchy dvoch kociek, z ktorých jedna má hranu o 22 cm dlhšiu ako druhá, sa od seba líšia o 19272 cm2. Vypočítaj dĺžku hrán oboch kociek.
 • Kocka 3
  cubes Povrch jednej steny kocky je 2500 milimetrov štvorcových. Určte povrch kocky, dĺžku jej hrany a jej objem.
 • Stena kocky 3
  cube_shield Obvod jednej steny kocky sa rovná 120 metrov. Vypočítaj povrch a telesovú uhlopriečku tejto kocky.
 • Kocka 46
  cube_shield Kocka má povrch 5400 cm2 . Aká je dížka jej hrany a objem kocky?