Kocka

Súčet dĺžok hrán kocky je 69 cm. Aký je jej povrch a objem?

Správna odpoveď:

S =  198,4 cm2
V =  190,1 cm3

Postup správneho riešenia:

S=6(6912)2=198.4 cm2
V=(6912)3=190.1 cm3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • Hrany kocky
  cube_shield Súčet dĺžok hrán kocky je 42 cm. Vypočítaj povrch kocky.
 • Hrany kocky
  cube_shield Vypočítaj objem kocky, ktorej súčet dĺžok všetkých strán je 276 cm.
 • Kocka 59
  cube_in_sphere Kocka má povrch 600 cm2, aký je jej objem?
 • Kocka
  cube_shield Vypočítajte objem a povrch kocky ABCDEFGH, ak: a) /AB/ = 4 cm b) obvod steny ABCD je 22 cm c) súčet dĺžok všetkých hrán kocky je 30 cm.
 • Kocka 7
  krychle Vypočítajte objem kocky, ktorej súčet dĺžok všetkých hrán je 276 cm.
 • Ak predĺžime
  cube_in_sphere Ak predĺžime dĺžky hrán kocky o 5 cm, zväčší sa jej objem o 485 cm3. Určte povrch pôvodnej i zväčšenej kocky.
 • Kocka
  cube_diagonals Súčet dĺžok všetkých hrán kocky je 30cm. Urči povrch kocky.
 • Obsah 17
  cubes2 Obsah (povrch plášťa) kocky 93cm2 aky je objem kocky
 • Hrany kocky 4
  cube_shield Súčet dľžok všetkých hrán kocky je 72 cm. Kolko cm2 farebného papiera použijeme na oblepenie?
 • Kocka premena
  cubes Objem kocky je 216 cm3, vypočitajte povrch.
 • Kváder na kocku
  cube_shield Kváder s rozmermi 9 cm, 6 cm a 4 cm má zhodný objem ako kocky. Vypočítajte povrch tejto kocky.
 • Zvláštna kocka
  cube3 Vypočítajte hranu kocky, ktorej povrch aj objem je numericky rovnaké číslo.
 • Kocka 6
  water_cube Povrch jednej steny kocky je 1600 cm štvorcových. Koľko litrov vody sa do kocky zmestí?
 • Objem kocky
  cube_diagonals Povrch kocky je 500 cm2, koľko cm3 bude jej objem?
 • Kocka
  1cube Vypočítajte povrch kocky s hranou 41 cm.
 • Vypočítaj 64
  cube_shield Vypočítaj objem kocky, ak jej povrch je 150 cm2.
 • Vypočítaj 16
  cubes2 Vypočítaj povrch kocky, ak jej objem je 64 cm3.