Hrany krychle

Součet délek hran krychle je 42 cm. Vypočítej povrch krychle.

Vaše odpověď:

cm2


Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky: