Sportovci

Sportovci nastoupili v řadách po osmi. Ivan odhadl že sportovců je více než 120. Zdeněk tvrdil že je jich méně než 130. Oba měli pravdu. Kolik bylo sportovců?

Správná odpověď:

n =  128

Postup správného řešení:

n=8k 120<n<130 120<8k<130 15<k<16,25 k=16 n=168=128Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: