Rychlostí 18123

Ze nádraží A vyrazil vlak v 10 hodin. Rychlostí 55km/h. O jeden a půl hodiny později oproti němu vyrazil ze stanice B, vzdálené 360km od stanice A, rychlík rychlostí 130 km/h. V kolik hodin a jak daleko se utkají od stanice A oba vlaky

Výsledek

T = 13:00 hh:mm Nesprávné
s1 =  165 km

Postup správného řešení:

v1=55 km/h v2=130 km/h  v1 t+v2 (t1,5)=360 55 t+130 (t1,5)=360  185t=555  t=185555=3  t=3  T=10,00+t=10,00+3=13=13:00 hh:mm
s1=v1 t=55 3=165 kmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: