Rychlík a Os vlak

Z místa A vyjede v 7:15 rychlík rychlostí 85 km/h do B. Z B vyjede v 8:30 osobní vlak směrem do A rychlostí 55 km/h. Vzdálenost A a B je 386 1/4 km. V kolik hodin a v jaké vzdálenosti od B se oba vlaky potkají?

Výsledek

t = 10:30 hh:mm Nesprávné
b =  110 km

Postup správného řešení:

v1=85 km/h t1=7:15=7 hod 15 min =7+6015=7,25 hod=7,25 v2=55 km/h t2=8:30=8 hod 30 min =8+6030=8,5 hod=8,5 s=38641=386+41=4386 4+1=41544+1=41545=386,25 lm  a+b=s a=v1 (tt1) b=v2 (tt2) a+b=386,25 a=85 (t7,25) b=55 (t8,5)  a+b=386,25 a85t=616,25 b55t=467,5  Rˇaˊdek2Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 a+b=386,25 b85t=1002,5 b55t=467,5  Rˇaˊdek3+Rˇaˊdek2Rˇaˊdek3 a+b=386,25 b85t=1002,5 140t=1470  t=1401470=10,5 b=11002,5+85t=11002,5+85 10,5=110 a=386,25b=386,25110=276,25  a=41105=276,25 b=110 t=221=10,5=10:30 hh:mmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci spočítat smíšená čísla? Zkuste naši kalkulačku na smíšená čísla.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: