Desátý

Vypočtěte desátý člen geometrické posloupnosti je-li dáno: a1=1/2 a q=2

Správná odpověď:

x =  256

Postup správného řešení:
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: