Desátý

Vypočtěte desátý člen geometrické posloupnosti je-li dáno: a1=1/2 a q=2

Vaše odpověď:Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky: