Tři parníky

Tři parníky vypluly ze stejného přístavu ve stejný den. První se vracel třetí den, druhý čtvrtý den a třetí se vracel šestý den. Kolikátý den po vyplutí se parníky znovu setkaly v přístavu?

Správná odpověď:

n =  12

Postup správného řešení:

3 ...  prvocˇıˊslo 4=22 6=23 NSN(3,4,6)=223=12  n=NSN(3,4,6)=12Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Chceš si vypočítat nejmenší společný násobek dvou nebo více čísel?
Chcete převést dělení přirozených čísel - zjistit podíl a zbytek?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

Související a podobné příklady: