Dvoudenní 22791

Katka dostala na dvoudenní výlet kapesní. První den minula 3/5 částky a druhý den polovinu ze zbytku. Domů přinesla 8 €. Kolik eur dostala Katka jako kapesné?

Správná odpověď:

x =  40

Postup správného řešení:


x-3/5·x-(x-3/5·x)/2= 8

2x = 80


x = 80/2 = 40

x = 40

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: