Zbývajících 27941

Petra šla spolu se svou tetou na 4-denní výlet do Vídně. První den výletu minula čtvrtinu kapesného, ​​druhý den dvě pětiny ze zbývajících peněz, třetí den minula třetinu z celé částky kapesného a na čtvrtý den jí zbylo 7 €. Jak velké kapesné dostala Petra od rodičů na výlet?

Slovní úloha - řešená přes lineární rovnici

Správná odpověď:

x =  60

Postup správného řešení:


x/4 + 2/5 · (x-x/4) + x/3 + 7 = x

7x = 420


x = 420/7 = 60

x = 60

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: