Astronómia

Přednedávnem dvě kosmické lodě úspěšně přistály na dvou malých planetách, označených α a β. Obě lodě byly vybaveny citlivými senzory, které měřily základní parametry planetek. Senzory zjistily, že na planetě α trvá den šestkrát déle než na planetě β a dále zjistily, že poloměr planety α je oproti poloměru planety β čtyřnásobný.

Po chvilce měření se ale oba senzory porouchaly, a to kvůli přílišné odstředivé síle, která na ně působila. Zjistěte, na který ze senzorů působila větší odstředivá síla, víte-li, že senzor měřící na planetě α vážil mα=9 kg, zatímco senzor na druhé planetě měl hmotnost mβ=1 kg. Pro odstředivou sílu na povrchu libovolné planety platí vztah

Fo=mv2/r ,

kde m je hmotnost uvažovaného senzoru, v je obvodová rychlost planety daná její rotací a r je poloměr dané planety.

Výsledek
Postup správného řešení:
Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
#
Mo-radce
Odstředivé síly působící na senzory byly na obou planetách stejné.

avatarK vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: