Tři zaměstnanci

Tři zaměstnanci dostali za zlepšovací návrh odměnu 5 000 Kč. Peníze si rozdělili podle práce tak, že první dostal dvakrát více než druhý a druhý dostal třikrát více než třetí. Kolik korun dostal každý?

Správná odpověď:

a =  3000
b =  1500
c =  500

Postup správného řešení:


a+b+c=5000
a = 2b
b = 3c

a+b+c=5000
a = 2·b
b = 3·c

a+b+c = 5000
a-2b = 0
b-3c = 0

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
a+b+c = 5000
-3b-c = -5000
b-3c = 0

Řádek 3 - 1/-3 · Řádek 2 → Řádek 3
a+b+c = 5000
-3b-c = -5000
-3,333c = -1666,667


c = -1666,66666667/-3,33333333 = 500
b = -5000+c/-3 = -5000+500/-3 = 1500
a = 5000-b-c = 5000-1500-500 = 3000

a = 3000
b = 1500
c = 500

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: