Tři dělníci

Tři dělníci dostali odměnu 4300 kč, peníze si rozdělili podle práce kterou vykonali. první dostal dvakrát víc než druhý, druhý třikrát víc než třetí. kolik korun dostali?

Správná odpověď:

a =  2580
b =  1290
c =  430

Postup správného řešení:


a+b+c = 4300
a = 2b
b = 3c

a+b+c = 4300
a = 2·b
b = 3·c

a+b+c = 4300
a-2b = 0
b-3c = 0

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
a+b+c = 4300
-3b-c = -4300
b-3c = 0

Řádek 3 - 1/-3 · Řádek 2 → Řádek 3
a+b+c = 4300
-3b-c = -4300
-3,333c = -1433,333


c = -1433,33333333/-3,33333333 = 430
b = -4300+c/-3 = -4300+430/-3 = 1290
a = 4300-b-c = 4300-1290-430 = 2580

a = 2580
b = 1290
c = 430

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: