Traja pracovníci

Tri robotníci dostali odmenu 9200 kč, peniaze si rozdelili podľa práce ktorú vykonali. Prvý dostal dvakrát viac ako druhý, druhý trikrát viac ako tretí. Koľko korún každý z nich dostal?

Správna odpoveď:

a =  5520
b =  2760
c =  920

Postup správneho riešenia:


a+b+c = 9200
a = 2b
b = 3c

a+b+c = 9200
a = 2·b
b = 3·c

a+b+c = 9200
a-2b = 0
b-3c = 0

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
a+b+c = 9200
-3b-c = -9200
b-3c = 0

Riadok 3 - 1/-3 · Riadok 2 → Riadok 3
a+b+c = 9200
-3b-c = -9200
-3,333c = -3066,667


c = -3066,66666667/-3,33333333 = 920
b = -9200+c/-3 = -9200+920/-3 = 2760
a = 9200-b-c = 9200-2760-920 = 5520

a = 5520
b = 2760
c = 920

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: