Trojica

Trojica brigádnikov zarobila 320 eur. Peniaze si rozdelili podľa práce, ktorú každý z nich vykonal.

Prvý dostal dvakrát viac ako druhý, druhý dostal trikrát viac ako tretí. Koľko dostal každý z brigádnikov?

Správna odpoveď:

x1 =  192
x2 =  96
x3 =  32

Postup správneho riešenia:

x1=2 3 (320/(2 3+3+1))=192 Eur
x2=3 (320/(2 3+3+1))=96 Eur
 320=x1+x2+x3 320=2x2+x2+x3 320=6x3+3x3+x3  320=10x3  x3=32 Eur x2=3x3=96 Eur x1=2x2=192 EurNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: