Výrobce

Výrobce se rozhoduje, zda má provádět kontrolu svých výrobků nebo zda má výrobky expedovat bez kontroly a v případě vadného výrobku opravit na svůj účet v rámci záruky. V době rozhodování o zavedení výstupní kontroly nejsou s kavlitou výroby zkušenosti, takže nelze odhadnout procento vadných výrobků. Snahou výrobce je maximalizovat tržbu z prodeje výrobků po odečtení nákladů na kontrolu a opravy. K volbě rozhodnutí slouží tyto údaje: c. ..cena za jeden výrobek, k. ..náklady na kontrolu jednoho výrobku, e. ..průměrná částka účtovaná výrobci za záruční opravy, f. ..průměrné náklady na opravu výrobku při odhalení vady výstupní kontrolou. Odvoďte podmínky, za kterých bude pro výrobce výhodnější výrobky kontrolovat(použijte různých přístupů k rozhodování za nejistoty)

Správná odpověď:

x=?  0Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Chceš si dát spočítat kombinační číslo?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: