Vodojem 4

Vodojem veřejného vodovodu má vnitřek tvaru krychle. Hrana této krychle má délku 5 m.
a) Kolik vody je ve vodojemu, když je zcela naplněn? (Vyjádřete tento objem v m3 a v hektolitrech. )
b) Jak vysoko sahá voda ve vodojemu, když z něho bylo vypuštěno určité množství vody a zůstalo v něm 700 hl vody?

Správná odpověď:

V1 =  125 m3
V2 =  1250 hl
h =  2,8 m

Postup správného řešení:

a=5 m V1=a3=53=125 m3
V2=V1 hl=V1 10  hl=125 10  hl=1250 hl=1250 hl
S=a2=52=25 m2 V3=700 hl m3=700:10  m3=70 m3  V3=S h  h=V3/S=70/25=2,8 mNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: