Myslím dvě

Myslím si dvě po sobě jdoucí přirozená čísla od 1 do 10 včetně. Studentovi 1 pošeptám jedno z oněch čísel, studentovi 2 pošeptám to druhé. Studenti vědí, že jim šeptám čísla od 1 do 10, ale neznají číslo, které šeptám tomu druhému. Následně mezi nimi proběhne rozhovor:
1: Neznám tvé číslo.
2: Ani já neznám tvé číslo.
1: Teď ho už znám.
2: Jo, já taky.
Jaká čísla jsem mohl každému z těch dvou říct, aby rozhovor takhle hezky proběhl? Existuje více řešení.

Vaše odpověď:Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky: