Kvádr lehký

Povrch kvádru je 94 cm2, délky jeho dvou hran jsou a=3 cm , b=5 cm. Vypočítej délku jeho třetí hrany. Napovíme:Ze vzorce pro povrch kvádru nejprve vypočítej c.

Správná odpověď:

c =  4 m

Postup správného řešení:

S=94 S = 2(ab+bc+ac) 94 = 2(3 5+5 c+3 c) 94 = 2(3 5+5 c+3 c) 32 = 8c c=32/8=4 mNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: