Vypočítejte 29871

Rozměry pokoje jsou 3,8 a 3,4m. Výška je 2,6m. Dveře a okna mají spolu 3,5m2. Jdeme malovat. První natěr bílou základní natíráme stěny a plafon. Barevně natřeme jen stěny. Vypočítejte kolik zaplatíme za nákup barvy ak jedno kbelík bílé barvy vystačí na 150m2 a stojí 24,50eur jedno kbelík barevné barvy stojí 33eur a vystačí také na 150m2. Vypočítejte kolik m2 má podlaha.

Správná odpověď:

S1 =  12,92 m2
x =  57,5 Eur

Postup správného řešení:

a=3,8 m b=3,4 m c=2,6 m  S2=3,5 m2  S1=a b=3,8 3,4=12,92 m2
c1=24,50/150=300490,1633 Eur/m2 c2=33/150=5011=0,22 Eur/m2  S3=2 (a+b) cS2=2 (3,8+3,4) 2,63,5=501697=33,94 m2  x1=c1 (S1+S3)+c2 S3=0,1633 (12,92+33,94)+0,22 33,94=15,1206 Eur  x=24,50+33=57,5 EurNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: