Permutace

Z kolika prvků můžeme sestavit 720 permutací bez opakování?

Výsledek

n =  6

Řešení:

6!=720 n=66! = 720 \ \\ n = 6Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Viz také naši kalkulačku permutaci. Chceš si dát spočítat kombinační číslo?

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Pracoviště
  workers_49 Kolika způsoby můžeme rozdělit 9 pracovníků na 3 pracoviště, pokud na prvním pracovišti potřebují 4 pracovníků, na druhém pracovišti 3 a na třetím 2 pracovníky?
 2. Ve třídě
  skola_8 Ve třídě je 14 děvčat a 11 chlapců. Kolika způsoby lze vybrat čtyřčlenné družstvo tak, aby v něm byli právě dva chlapci.
 3. Osudí 2
  losovanie_1 V osudí je 15 míčků černých a 20 bílých. Kolika způsoby lze vylosovat šest míčků tak, aby mezi nimi byly právě dva bílé?
 4. Permutace
  fact_1 Pokud se zmenší počet prvků o dva, zmenší se počet permutací třicetkrát. Kolik je prvků?
 5. Čísla
  numbers_3 Kolik různých 4-ciferných přirozených čísel, v nichž se žádná číslice neopakuje, lze sestavit z číslic 0,1,2,3?
 6. Pizzerie
  pizza_11 Pizzerie nabízí 14 různých zdobení (sýr, šunka. .. ). Kolik různých pizz s třemi zdobeným můžete objednat?
 7. Karty
  sedmove karty Kolika způsoby je možné rozdat 32 hracích karet 4 hráčům?
 8. Volby
  gaspar_billboard Ve volbách kandiduje 10 politických stran. Vypočítejte kolika možnými způsoby mohou výsledky voleb dopadnout, pokud žádné dvě strany nezískají stejný počet hlasů.
 9. Trojice
  trojka Kolik různých trojic lze vybrat ze skupiny 38 studentů?
 10. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítejte: ?
 11. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 12. Hodnota
  5times_1 Určete hodnotu tohoto výrazu: 6!·10^-3
 13. Měřítko
  map_10 Zapiš měřítko vyjadřující, že zobrazený předmět byl zmenšen na třetinu.
 14. Geometrická posloupnost 2
  exp_x Daná je geometrická posloupnost a1=9.1, kvocient q=2.8. Vypočítejte a15.
 15. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 16. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 17. Medián
  statistics U 11 žáků byl zaznamenán počet zameškaných hodin: 5,12,6,8,10,7,5,110,2,5,6. Určete medián.