Pravidelným 3241

Turista vystartoval pravidelným krokem na cestu rychlostí 80 kroků za minutu. Když prošel 100 kroků, vyšel za ním jeho syn, který ho chtěl dohnat. Syn dělal pravidelné kroky stejně dlouhé jako otec a pohyboval se rychlostí 120 kroků za minutu. Po kolika krocích se setkal s tátou?

Správná odpověď:

n =  300

Postup správného řešení:


100+80m = 120 m
n = 120 m

100+80·m = 120·m
n = 120·m

40m = 100
120m-n = 0

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
120m-n = 0
40m = 100

Řádek 2 - 40/120 · Řádek 1 → Řádek 2
120m-n = 0
0,33n = 100


n = 100/0,33333333 = 300
m = 0+n/120 = 0+300/120 = 2,5

m = 5/2 = 2,5
n = 300

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: