Průměrnou 4491

Turista vyšel v 6:00 průměrnou rychlostí 4km/h. Za 2 hodiny vyrazil za ním po stejné trase cyklista průměrnou rychlostí 28km/h. Kdy doběhl cyklista turistu?

Výsledek

t = 8:20 hh:mm Nesprávné

Postup správného řešení:


4·(t-6) = 28·(t-(6+2))

24t = 200


t = 200/24 = 8,33333333

t = 25/3 ≐ 8,333333

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Související a podobné příklady: