Škoda 120

Z Prievidze vyrazila ráno o 8:30 Škoda 120 rychlostí 60 km/h směrem na Bratislavu. O 9:00 vyrazila z Prievidze po téže trase Škoda Rapid rychlostí 90 km/h. Kde a kdy doběhla Rapidka 120- ku?

Výsledek

T = 10:00 hh:mm Nesprávné
s =  90 km

Postup správného řešení:

v1=60 km/h v2=90 km/h  s1=s2  v1 (t8,50)=v2 (t9,00) 60 (t8,50)=90 (t9,00)  30t=300  t=10  T=t=10=10=10:00 hh:mm
s=v1 (t8,50)=60 (108,50)=90 kmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku délky?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: