Z místa

Z místa A vyjede v 13,00 h osobní auto rychlostí 72 km/h. V téže chvíli vyjede proti němu z místa B, které je od místa A vzdáleno 315 km, kamión rychlostí 68 km/h. Kdy a kde se setkají?

Výsledek

t = 15:15 hh:mm Nesprávné
s1 =  162 km

Postup správného řešení:

s1+s2=s v1=72 km/h v2=68 km/h s=315 km  v1 x+v2 x=s 72 x+68 x=315  140x=315  x=140315=2,25  x=49=2,25  t=x+13,00=2,25+13,00=15,25=15:15 hh:mm
s1=v1 x=72 2,25=162 kmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: