Půlnoc

O půlnoci vyjede z Českých Budějovic nákladní auto rychlosti 40km/hod do Turnova. Proti němu vyjelo 1,5 hodiny po půlnoci osobní auto rychlosti 70 km/hod. Vzdálenost mezi Českými Budějovicemi a Trutnovem je 223km. V kolik hodin a jak daleko od Trutnova se obě auta setkají?

Výsledek

T = 2:59 hh:mm Nesprávné
s2 =  103,7273 km

Postup správného řešení:

s1+s2=223 s1=40 t s2=70 (t1,5)  s1+s2=223 s140t=0 s270t=105  Rˇaˊdek2Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 s1+s2=223 s240t=223 s270t=105  Rˇaˊdek3+Rˇaˊdek2Rˇaˊdek3 s1+s2=223 s240t=223 110t=328  t=110328=2,98181818 s2=1223+40t=1223+40 2,98181818=103,72727273 s1=223s2=223103,72727273=119,27272727  s1=111312119,272727 s2=111141103,727273 t=551642,981818  T=t=2,9818=2,98182=2:59 hh:mm
s2=103,7273=103,7273 kmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: