Automobil KL

Vzdálenost mezi místy K a L je 150 km. V 8,00 vyjel z místa K automobil rychlosti 60km/h. V 9,00 vyjel proti němu z místa L druhý automobil rychlostí 75 km/h. V kolik hodin se setkají a jak daleko od místa L to bude?

Výsledek

t = 9:40 hh:mm Nesprávné
s2 =  50 km

Postup správného řešení:

s1+s2=s v1=60 km/h v2=75 km/h s=150 km  v1 (x8,00)+v2 (x9,00)=s 60 (x8,00)+75 (x9,00)=150  135x=1305  x=1351305=9,66666667  x=3299,666667  t=x=9,6667=9,66667=9:40 hh:mm
s2=v2 (x9,00)=75 (9,66679,00)=50 kmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: