Nákladní 11

Nákladní automobil o hmotnosti 4,5 tuny se pohybuje stálou rychlostí 72 km/h. Jak veliká je jeho pohybová energie?

Správná odpověď:

W =  900000 J

Postup správného řešení:

m=4,5 t kg=4,5 1000  kg=4500 kg v=72 km/h m/s=72:3,6  m/s=20 m/s  W=21 m v2=21 4500 202=900000 JNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: