V kole štěstí

Na Matějské pouti měli v kole štěstí 40 ks výher dvojího druhu v celkové hodnotě 500 Kč. Určete počet kusů každého druhu, jestliže 4 ks prvního měly hodnotu 60 Kč a 7 ks druhého druhu 80 Kč.

Správná odpověď:

a =  12
b =  28

Postup správného řešení:


a+b = 40
500 = a·60/4 + b·80/7

a+b = 40
420a+320b = 14000

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
420a+320b = 14000
a+b = 40

Řádek 2 - 1/420 · Řádek 1 → Řádek 2
420a+320b = 14000
0,24b = 6,67


b = 6,66666667/0,23809524 = 28
a = 14000-320b/420 = 14000-320 · 28/420 = 12

a = 12
b = 28

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.



Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.







Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: