Faktury

Za opoždění zaplacení faktury firma zaplatila celkem i s penále částku 38152 Kč. Penále bylo ve výši 4 ‰.
a) jak velká byla fakturovaná částka (bez penále)?
b) jak velké bylo penále?

Vaše odpověď:

Kc
Kc


Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet promile Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s promile.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky: