Třídní 2

Třídní učitelka koupila na konci roku svým žákům hrneček a sladkosti. Jeden hrneček stál 15 Kč, čokoláda 12 Kč a oplatku 9 Kč. Kluci dostali hrneček a čokoládu, dívky hrneček a oplatku. Kolik korun paní učitelka zaplatila, jestliže kluků bylo ve třídě x a dívek y? Vyber správný výraz:

a) 36xy
b) 24x + 27y
c) 27x + 24y

Správná odpověď:

s = 27x+ 24y

Postup správného řešení:

s = x (15+12) + y   (15+9)  s=27x+24yNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: