Sladkosti 39531

Triedna učiteľka kúpila na konci roka svojim žiakom hrnček a sladkosti. Jeden hrnček stál 15 Sk, čokoláda 12 Sk a oblátku 9 Sk. Chalani dostali hrnček a čokoládu, dievčatá hrnček a oblátku. Koľko korún pani učiteľka zaplatila, ak chlapcov bolo v triede x a dievčat y? Vyber správny výraz:

a) 36xy
b) 24x + 27y
c) 27x + 24y

Správna odpoveď:

s = 27x+ 24y

Postup správneho riešenia:

s = x (15+12) + y   (15+9)  s=27x+24yNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:

Súvisiace a podobné príklady: