Spolužiakov 8383

Katka kupovala lístky do kina pre spolužiakov. Pre chlapcov kúpila 7 lístkov na štvrtok a 5 lístkov na piatok a zaplatila 186 Kč. Pre dievčatá kúpila 11 lístkov na štvrtok a 4 lístky na piatok a zaplatila 246 Kč. Koľko korún stál lístok na štvrtok a koľko na piatok?

Správna odpoveď:

a =  18
b =  12

Postup správneho riešenia:


7a+5b = 186
11a + 4b = 246

7·a+5·b = 186
11·a + 4·b = 246

7a+5b = 186
11a+4b = 246

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
11a+4b = 246
7a+5b = 186

Riadok 2 - 7/11 · Riadok 1 → Riadok 2
11a+4b = 246
2,45b = 29,45


b = 29,45454545/2,45454545 = 12
a = 246-4b/11 = 246-4 · 12/11 = 18

a = 18
b = 12

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: