Lístky do kina

Alena kupovala lístky do kina pre dve skupiny spolužiakov. Pre prvú skupinu kúpila 7 lístkov na 1.miesto a 5 lístkov na 2.miesto a zaplatila 62Kč. Pre druhú skupinu kúpila 11 lístkov na 1.miesto a 4 lístky na 2.miesto a zaplatila 82Kč. Koľko korún stál lístok na 1.miesto a koľko korún na 2.miesto?

Správna odpoveď:

a =  6
b =  4

Postup správneho riešenia:


7a+5b=62
11a+4b=82

7·a+5·b=62
11·a+4·b=82

7a+5b = 62
11a+4b = 82

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
11a+4b = 82
7a+5b = 62

Riadok 2 - 7/11 · Riadok 1 → Riadok 2
11a+4b = 82
2.45b = 9.82


b = 9.81818182/2.45454545 = 4
a = 82-4b/11 = 82-4 · 4/11 = 6

a = 6
b = 4

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: