Pes a zajíc

Při honu uvidí pes ve křoví 20 metrů před sebou zajíce. Zajíc začne utíkat a pes ho ve stejnou chvíli začne pronásledovat. Zajíc běží rychlostí 39 km/hod a pes 45 km/hod. Za kolik sekund dohoní pes zajíce?

Správná odpověď:

t =  12 s

Postup správného řešení:

s=20 v1=39/3,6=66510,8333 v2=45/3,6=225=12,5 s1=s2 v1 t+s=v2 t t=s/(v2v1)=20/(12,510,8333)=12 sNašel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky

Související a podobné příklady: