O 15

O 15 let bude mít otec tolik let jako jeho dva synové teď spolu. Mezi bratry je šestiletý rozdíl a starší z nich oslavil před třemi lety padesátku. Kolik let má jejich otec nyní?

Správná odpověď:

x =  85

Postup správného řešení:


x+15 = a+b
a-b = 6
a = 50+3

a+b-x = 15
a-b = 6
a = 53

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
a+b-x = 15
-2b+x = -9
a = 53

Řádek 3 - Řádek 1 → Řádek 3
a+b-x = 15
-2b+x = -9
-b+x = 38

Řádek 3 - -1/-2 · Řádek 2 → Řádek 3
a+b-x = 15
-2b+x = -9
0,5x = 42,5


x = 42,5/0,5 = 85
b = -9-x/-2 = -9-85/-2 = 47
a = 15-b+x = 15-47+85 = 53

a = 53
b = 47
x = 85

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
Teacher
Označme stáří staršího syna jako s a stáří mladšího syna jako m. Potom platí:

s=m+6 s+15=2(m+s)

Máme tedy soustavu dvou rovnic s dvěma neznámými:

s=m+6 s+15=2(m+s)

Vyjádříme si z první rovnice s:

s=m+6

Dosadíme do druhé rovnice:

m+21=3s

Vyjádříme si z této rovnice m:

m=(3s-21)/2

Dosadíme do první rovnice:

s=(3s-21)/2+6

Vyjádříme si z této rovnice s:

s=27

Dosadíme do první rovnice:

m=21

Starší syn je tedy 27 let starý, mladší syn je 21 let starý a jejich otec je 63 let starý.

Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: