Vzdálených 4513

Ze dvou měst A, B vzdálených 210km vyšly současně v 8:00 naproti sobě dvě auta. Z místa A vyjelo nákladní auto rychlostí 60km/hod az místa B osobní auto rychlostí 80km/hod. Ve které hodině se auta potkala?

Výsledek

t = 9:30 hh:mm Nesprávné

Postup správného řešení:


(t-8.00)•(60+80)=210

140t = 1330

t = 19/2 = 9.5

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: