Vzdálenosti 28573

Z města A vyjelo v 9:00 hodin nákladní automobil průměrnou rychlostí 50 km/hod do města B vzdáleného 290 km od města A. V 1 hod. a 20 minut vyjelo za ním osobní auto průměrnou rychlostí 75km/hod. V kolik hodin a v jaké vzdálenosti od města B dojede osobní auto nákladní?

Výsledek

t = 12:07 hh:mm Nesprávné
s2 =  134 km

Postup správného řešení:

t1=9,00 h t2=1:20=1 hod 20 min =1+6020=1,3333 hod1,3333 t3=t1+t2=9+1,3333=33110,3333 h  s1+s2 = s s=290 km v1=50 km/h v2=75 km/h  v1 (xt1)+v2 (xt3)=s 50 (x9)+75 (x10,333333333333)=290  125x=1515  x=1251515=12,12  x=25303=12,12  t=x=12,12=12:07 hh:mm
s2=sv1 (xt1)=29050 (12,129)=134 kmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku délky?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: