Z mesta 2

Z mesta A vyšlo o 9:00 hodiny nákladné auto priemernou rýchlosťou 50 km/hod do mesta B vzdialeného 290 km od mesta A. O 1 hod a 20 minut vyšlo za ním osobné auto priemernou rýchlosťou 75km/hod. O koľkej hodine a v akej vzdialenosti od mesta B dobehne osobné auto nákladné?

Výsledok

t = 12:07 hh:mm Nesprávne
s2 =  134 km

Postup správneho riešenia:

t1=9,00 h t2=1:20=1 hod 20 min =1+6020=1,3333 hod1,3333 t3=t1+t2=9+1,3333=33110,3333 h  s1+s2 = s s=290 km v1=50 km/h v2=75 km/h  v1 (xt1)+v2 (xt3)=s 50 (x9)+75 (x10,333333333333)=290  125x=1515  x=1251515=12,12  x=25303=12,12  t=x=12,12=12:07 hh:mm
s2=sv1 (xt1)=29050 (12,129)=134 kmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: