Rýchlosťou 4124

Z továrne vyšlo o 8 hodine 30 minút nákladné auto s objemným nákladom priemernou rýchlosťou 20km/h. O 9 hodine za ním vyšlo osobné auto, ktoré išlo priemernou rýchlosťou 60km/h. O koľkej dostihne nákladné auto?

Výsledok

t = 9:15 hh:mm Nesprávne

Postup správneho riešenia:


20·(t-(8+30/60)) = 60·(t-9)

2400t = 22200


t = 22200/2400 = 9,25

t = 37/4 = 9,25

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: