Kombinatorická

Z kolika prvků je možno utvořit šestkrát víc kombinací čtvrté třídy než kombinací druhé třídy?

Správný výsledek:

n =  11

Řešení:


Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.
Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 0 komentářů:
avatar
Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Chceš si dát spočítat kombinační číslo?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 • Z kolika 2
  eq222 Z kolika prvků je možno utvořit dvakrát víc kombinací druhé třídy než kombinací čtvrté třídy?
 • Z kolika
  eq2 Z kolika prvků je možné utvořit 120 kombinací druhé třídy?
 • Kombinace 2. třídy
  color_circle Z kolik prvků je možné vytvořit 4560 kombinaci druhé třídy?
 • Kombinace
  kvadrat_3 Zvětší-li se počet prvků o 3, zvětší se počet kombinací druhé třídy z těchto prvků 5x. Kolik je prvků?
 • Kombinace 2tr
  math_2 Z kolika prvků můžeme vytvořit 990 kombinací 2. třídy bez opakování?
 • Kolik 35
  dices2 Kolik čtyřprvkových kombinací je možné utvořit z 10 prvků?
 • Variace 4/2
  pantagram_1 Určete počet prvků jestliže je počet variací čtvrté třídy bez opakování 600-krát větší než počet variací druhé třídy bez opakování.
 • Variace 2. třídy
  cards Z kolik prvků je možné vytvořit 9900 variací druhé třídy?
 • Variace 3. třídy
  cubic Z kolika prvků lze vytvořit 13800 variací třetí třídy bez opakování prvků?
 • Variace
  pantagram Určete počet prvků jestliže je počet variací čtvrté třídy bez opakování 44-krát větší než počet variací třetí třídy bez opakování.
 • Variace
  lissay Kolik máme dáno prvků jestliže variace třetí třídy bez opakování z nich utvořených je 10X více než variace druhé třídy.
 • Turnaj
  turnaj Určitě kolika způsoby lze vybrat z 24 žáků 2 zástupci třídy na školní turnaj.
 • Vyznamenání studenti
  metals Z 25 studentů třídy je 10 vyznamenaných. Kolika způsoby z nich můžeme vybrat 5 studentů, pokud mezi nimi mají být právě dva vyznamenání?
 • Variace - druhé třídy - II
  fun2_4 řešte rovnici: V(2, x+8)=72
 • Variace - druhé třídy
  fun_3 řešte rovnici: V(2, x+2)=90
 • Delegace
  dvojice Ve třídě je 22 dívek a 9 chlapců. Kolikerým způsobem je možné utvořit delegaci, aby v ní byly 3 dívky a 1 chlapec?
 • N-úhelník
  diagonals_1 Jaký x-úhelník má 54 úhlopříček?