První jakost

V zásilce je 40 výrobků. 36 první jakost, 4 jsou vadné. Kolikerým způsobem lze vybrat 5 výrobků, tak aby byl nejvýše jeden vadný?

Výsledek

n =  612612

Řešení:

C5(36)=(365)=36!5!(365)!=363534333254321=376992  n1=(365)=376992 C4(36)=(364)=36!4!(364)!=363534334321=58905  n2=4 (364)=4 58905=235620 n=n1+n2=376992+235620=612612C_{{ 5}}(36) = \dbinom{ 36}{ 5} = \dfrac{ 36! }{ 5!(36-5)!} = \dfrac{ 36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33 \cdot 32 } { 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 } = 376992 \ \\ \ \\ n_{ 1 } = { { 36 } \choose 5 } = 376992 \ \\ C_{{ 4}}(36) = \dbinom{ 36}{ 4} = \dfrac{ 36! }{ 4!(36-4)!} = \dfrac{ 36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33 } { 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 } = 58905 \ \\ \ \\ n_{ 2 } = 4 \cdot \ { { 36 } \choose 4 } = 4 \cdot \ 58905 = 235620 \ \\ n = n_{ 1 }+n_{ 2 } = 376992+235620 = 612612Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Chceš si dát spočítat kombinační číslo?

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 2. Test 2
  test_2 Máte test s 8 otázkami, kde u každé otázky můžete volit z 3 odpovědí a vždy je jedna odpověď správně. Pravděpodobnost, že při náhodném vyplňování ( tedy všichni odpovědí tipujeme) odpovíme správně 5 anebo 6 otázek je……. Průměrný počet správně uhodnutých o
 3. Akvárium
  zebra_fish Akvárium v obchodě se zvířátky má 8 zebra rybiček. Kolika různými způsoby může Peter vybrat 2 zebra rybiček?
 4. Jídelníček
  jedalnicek Na jídelním lístku je 12 druhů jídel. Kolika způsoby můžeme vybrat 4 různá jídla do denního menu?
 5. Soutěž
  sutaz Ve třídě je 15 chlapců a 10 dívek. Na školní soutěž z nich třeba vybrat 6-členné družstvo složené ze 4 chlapců a 2 dívek. Kolika způsoby můžeme žáků vybrat?
 6. V cukrárně
  ice_cream V cukrárně prodávají 5 druhů zmrzlin. Kolika způsoby si mohu koupit 3 druhy, pokud mi na pořadí zmrzlin nezáleží?
 7. Osudí 2
  losovanie_1 V osudí je 15 míčků černých a 20 bílých. Kolika způsoby lze vylosovat šest míčků tak, aby mezi nimi byly právě dva bílé?
 8. Věneček
  vencek Na věneček přišlo 12 chlapců a 15 dívek. Kolika způsoby můžeme vybrat 4 taneční páry?
 9. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítejte: ?
 10. Oddíl
  skauti_3 Oddíl má 18 členů: 10 dívek 6 chlapců a 2 vedoucí. Kolik různých hlídek je možno vytvořit, aby v hlídce byli 2 chlapci, 3 dívky a 1 vedoucí?
 11. Trojice
  trojka Kolik různých trojic lze vybrat ze skupiny 38 studentů?
 12. Zápas
  hokej Hokejový zápas skončil výsledkem 8:2. Kolik různých průběhů mohl mít?
 13. Body v rovině
  linear_eq_1 V rovině je dáno 12 bodů, z nichž 5 leží na jedné přímce. Kolik různých přímek určují dané body?
 14. Týdenní služba
  school_table.JPG Ve třídě je 20 žáků. Kolik možností má paní učitelka, pokud chce z žáků vybrat náhodně dvou, kteří budou týdeníky?
 15. Počet trojúhelníků
  SquareTriangle Je dán čtverec ABCD a na každé jeho straně 8 vnitřních bodů. Určete počet všech trojúhelníků s vrcholy v těchto bodech.
 16. Kniha
  books_32 Kniha obsahuje 524 stran. Pokud je známo, že osoba vybere libovolnou stranu mezi strana s číslem 125 a 384, najděte pravděpodobnost výběru strany s číslem 252 nebo 253.
 17. Kombinace 2. třídy
  color_circle Z kolik prvků je možné vytvořit 4560 kombinaci druhé třídy?