Dvojka Pat a Mat

Jeden dělník zhotoví určitou součástku o 4 hodiny a druhý dělník o 9 hodin později, než by zhotovili stejnou součástku společně. Za jakou dobu zhotoví součástku každý dělník sám?

Správná odpověď:

a =  10 h
b =  15 h

Postup správného řešení:

a=4+s b=9+s  s (a1+b1)=1  s (1/a+1/b)=1  s (1/(4+s)+1/(9+s))=1  s((9+s)+(4+s))=(9+s)(4+s)  s ((9+s)+(4+s))=(9+s) (4+s) s236=0  a=1;b=0;c=36 D=b24ac=0241(36)=144 D>0  s1,2=2ab±D=2±144 s1,2=2±12 s1,2=±6 s1=6 s2=6   Soucinovy tvar rovnice:  (s6)(s+6)=0  s>0 s=s1=6  a=4+s=4+6=10 h

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.

b=9+s=9+6=15 hNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: