Vykupovali 5578

Čtyři kluci předali papír do sklizně. Jan dostal 111 1/3 dukáta, Michal 228 3/4, Peter 195 1/2 dukáta a Robert 146 1/4 dukáta. Kolik kg papíru přinesl každý kluk, pokud papír vykupovali po 2,50 dukátu za kg?

Správná odpověď:

J =  44 815 = 668/15 kg
M =  91 12 = 183/2 kg
P =  78 15 = 391/5 kg
R =  58 12 = 117/2 kg

Postup správného řešení:

c=2,5 d/kg d1=11131=111+31=3111 3+1=3333+1=3334111,3333 J=d1/c=111,3333/2,5=15668 kg=44158 kg=44,5333 kg
d2=22843=228+43=4228 4+3=4912+3=4915=228,75 M=d2/c=228,75/2,5=2183 kg=9121 kg=91,5 kg
d3=19521=195+21=2195 2+1=2390+1=2391=195,5 P=d3/c=195,5/2,5=5391 kg=7851 kg=78,2 kg
d4=14641=146+41=4146 4+1=4584+1=4585=146,25 R=d4/c=146,25/2,5=2117 kg=5821 kg=58,5 kgNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Potřebujete pomoci spočítat smíšená čísla? Zkuste naši kalkulačku na smíšená čísla.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: