Pan Kovář

Kolik eur vydělá pan Kováč, pokud na splácení úvěru dává dvě pětiny výdělku, na byt a telefon jednu čtvrtinu výdělku a na ostatní výdaje mu zbývá 350 eur?

Správná odpověď:

x =  1000 Eur

Postup správného řešení:

52 x+4x+350=x  2/5 x+x/4+350=x  7x=7000  x=77000=1000  x=1000=1000 EurNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: