Chodec a cyklista 3

V 9 hodin vyšel chodec průměrnou rychlostí 5 km/hod a o 3 hodiny později za ním vyjel cyklista rychlostí 12 km/hod. Určete, v kolik hodin se setkají.

Výsledek

t = 14:09 h Nesprávné

Postup správného řešení:


5(t-9.00) = 12(t-(9.00+3.00))

5·(t-9.00) = 12·(t-(9.00+3.00))

7t = 99


t = 99/7 = 14.14285714

t = 99/7 ≐ 14.142857

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: